Kontenery na śmieci znajdziesz na ekombud.pl.

Nie wszystkie śmieci powinny trafić do pojemników na surowce wtórne albo zmieszane. Dotyczy to najczęściej tych, które są wytwarzane podczas różnych renowacji i prac budowlanych, a także odrzutów industrialnych. Należy je odwozić do wyznaczonego punktu zbiórki selektywnej, gdzie będą poddane utylizacji zgodnie z przepisami o odpadach. W rozlicznych przypadkach mogą jednakże wyniknąć trudności związane z przechowywaniem oraz transportem śmieci. By ich uniknąć, należy zaopatrzyć się w kontenery na odpady dostosowane do ich specyfiki.

Kontenery na śmieci – rodzaje

Najprostsze kontenery otwarte są dostosowane do magazynowania oraz transportu gruzu, starych mebli, opakowań i pokrewnych odpadów. Poza tym w użyciu są też kontenery uszczelniane, które wspaniale zdają egzamin przy wywozie nieczystości płynnych i półpłynnych (m.in. tych wytwarzanych w oczyszczalni ścieków). Szczelne spojenia są również konieczne w przypadku kontenerów na śmieci sypkie, jak wióry metalowe, trociny czy granulaty. Ich załadunek usprawnia zamontowana fabrycznie podawarka ślimakowa. Najprostsze do przewożenia są rzecz jasna kontenery rolkowe, zaopatrzone w system ułatwiający ich przemieszczanie.

Kontenery otwarte – dla których firm?

Adresatami usług producentów kontenerów stalowych są najróżniejsze podmioty. Pośród nich można znaleźć m.in. brygady sprzątające oraz parające się opróżnianiem pomieszczeń, przedsiębiorstwa budowlane, a także różnego typu zakłady wytwórcze. Na zakup kontenerów na śmieci decydują się firmy świadczące usługi wywózki gruzu i odpadów wielkogabarytowych. Odnajmują je one swoim klientom, a po napełnieniu przewożą do punktu legalnego ich składowania lub recyklingu.

Dane firmy:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]