Na tlumaczalnia.pl/tlumaczenia-jezyk-rosyjski/ znajdziesz więcej informacji o tłumaczenia rosyjski Kraków.

Ostatnie lata to okres napływu do Polski pracowników i studentów ze Wschodu. Najwięcej jest między nimi Rosjan oraz Ukraińców. To sprawia, że pojawił się popyt na usługi oferowane przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – zwłaszcza rosyjskiego, którego używa także ogromny odsetek Ukraińców. Dotyczy to szczególnie tłumaczy przysięgłych, posiadających uprawnienia do tłumaczenia dokumentów osobistych oraz urzędowych – a te właśnie są konieczne do podjęcia studiów bądź pracy w Polsce.

Tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego – kiedy są konieczne?

Wyłącznie tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest uprawniony do tłumaczenia wszelkiego rodzaju oficjalnych zaświadczeń wydanych przez urzędy z Ukrainy, Rosji, Białorusi czy Kazachstanu. Należą do nich między innymi prawa jazdy oraz dowody osobiste, świadectwa ukończenia szkół i maturalne, certyfikaty potwierdzające zdobycie różnych uprawnień i kwalifikacji zawodowych, jak również akty zawarcia związków małżeńskich czy urodzenia. Poza tym należy mu zlecić tłumaczenia umów cywilno-prawnych i kontraktów, rejestracji pojazdów czy dokumentów bankowych, wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe.

Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego – kto może nim być?

Duże znaczenie tłumaczonych dokumentów powoduje, że na tłumaczu przysięgłym leży ogromna odpowiedzialność. Tym samym, by wykonywać ten zawód, należy zdobyć stosowne uprawnienia. Tłumacz przysięgły powinien skończyć studia lingwistyczne, a następnie zdać egzamin państwowy potwierdzający jego umiejętności. Do rozpoczęcia pracy jako tłumacz przysięgły niezbędne jest ponadto posiadanie obywatelstwa Unii Europejskiej oraz pełna zdolność prawna.

Dane firmy:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]