Skieruj się tu, aby zlecić ochronę Kraków

Form zabezpieczania osób i mienia jest bardzo dużo. Wśród nich znajduje się skorzystanie z usług agencji ochrony osób i mienia. Z pomocy tego rodzaju agencji najczęściej decydują się korzystać urzędy i właściciele przedsiębiorstw. Coraz więcej jest też osób prywatnych, które w ten sposób chcą chronić swój dom.

Ochrona osób i mienia: z jakiego powodu warto postawić na usługi agencji?

Do występujących najczęściej zdarzeń o charakterze losowym, które mogą się przytrafić właścicielowi firmy podczas, kiedy go nie ma, jest włamanie. Do zdarzenia tego może dojść nie tylko w przedsiębiorstwie, ale też w urzędzie. Rzecz jasna pracę potencjalnym włamywaczom można znacznie utrudnić, stawiając na antywłamaniowe drzwi i okna. Można również zamontować system alarmowy. Wszystkie wymienione zabezpieczenia istotnie utrudnią przestępcom wejście do obiektu. Bezpieczeństwo urzędów i firm, ale również znajdującym się w nich pracownikom oraz klientom, można zapewnić, decydując się na skorzystanie z usług świadczonych przez agencję ochrony mienia i osób. Pracownikom agencji można powierzyć rozmaite obowiązki. Mogą oni objąć ochraniany budynek stałym monitoringiem, mogą również patrolować teren czy ewidencjonować niepokojące zdarzenia, które miały miejsce w budynku.

Ochrona osób i mienia – plusy dla przedsiębiorcy

Każdy pracodawca, w którego firmie zatrudnionych jest więcej niż 25 pracowników zobowiązany jest każdego miesiąca opłacać obowiązkowe składki na PFRON. Agencja ochrony, która zatrudnia osoby z udokumentowaną niepełnosprawnością, może natomiast otrzymać status Zakładu Pracy Chronionej. Firmy, które zdecydują się na ochronę swoich obiektów przez tego rodzaju agencję, mają prawo do skorzystania z ulg na składki na PFRON. Zniżka ta może wynieść nawet 65 procent. Na skutek tego w skali roku na obniżeniu składek wpłacanych na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych można zaoszczędzić naprawdę wysokie kwoty.

Dane firmy:
Przedsiębiorstwo Usługowe SED-HUT S.A.
ul. Tadeusza Sendzimira 5
30-969 Kraków

Tel.: + 48 12 643 18 29
E-mail: [email protected]