Więcej o badaniach wysokościowych Bielsko.

Osoby pracujące na wysokości pełnią swoje obowiązki często z narażeniem życia. Żeby zminimalizować występowanie groźnych sytuacji, polskie prawo wprowadziło konieczność poddawania się szczegółowym testom sprawdzającym brak przeciwwskazań do wykonywania czynności związanych z pracą na wysokościach. Jak przebiegają takie badania? Przez ile czasu zachowują ważność?

Badania wysokościowe – wykluczenie epilepsji, krótkowzroczności lub chorób błędnika

Definicję pracy na wysokości określa Rozporządzenie z dnia 26 września 1997 r. Według tego aktu prawnego uznajemy za nią prace realizowane na powierzchni znajdującej się minimum 1 metr nad poziomem ziemi. Do grupy pracowników wysokościowych możemy zaliczyć osoby wykonujące prace między innymi na masztach, kominach, rusztowaniach itd. Specjalne badania pozwalają wykluczyć występowanie wady wzroku bądź innych dolegliwości mogących niekorzystnie oddziaływać na bezpieczeństwo pracy. Jak przeprowadzane są badania wysokościowe? Składają się one z 3 części – badania okulistycznego, laryngologicznego oraz neurologicznego. Celem lekarza jest wykluczenie występowania u pacjenta wad wzroku, schorzeń błędnika lub padaczki. Dodatkowo trzeba również poddać się ogólnemu badaniu u lekarza medycyny pracy.

Badania wysokościowe – dodatkowe testy psychologiczne

Badania wysokościowe są ważne przez dwa-trzy lata. Pracownicy, którzy przekroczyli 50 lat muszą przechodzić je systematycznie co 12 miesięcy. Najczęściej pojawiającym się przeciwwskazaniem do pracy na wysokości jest wada wzroku, zez, jak również cukrzyca i schorzenia neurologiczne. Co ciekawe przeciwwskazaniem nie jest noszenie szkieł kontaktowych, chyba że czynności wykonywane będą w ekstremalnych warunkach (pył, kurz). To jednak nie wszystko – przedstawiciele niektórych zawodów, oprócz wymienionych wyżej badań, muszą przejść również dodatkowe testy psychologiczne. Podlegają im przede wszystkim operatorzy żurawi wieżowych, ciężkich maszyn drogowych czy osoby obsługujące linie wysokiego napięcia.

Dane firmy:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: 608 315 680
E-mail: [email protected]