Kliknij w to miejsce i dowiedz się, komu zlecić badania wysokościowe Bielsko Biała.

Psycholog to osoba, o której bardzo dużo osób nie ma za dobrego zdania. Bardzo dużo z nas sądzi, że zajmuje się jedynie odkrywaniem relacji badanych pacjentów z otoczeniem. Okazuje się jednak, że wiedza psychologa stanowi wielką pomoc przy określaniu predyspozycji do wykonywania określonych prac. I tak, badania psychologiczne obowiązkowe są m.in w przypadku osób zamierzających pracować na wysokościach.

Badania wysokościowe: jak wyglądają?

Badania wysokościowe praktycznie wcale nie różnią się od tych, jakim poddawani są kandydaci na kierowców zawodowych. Podstawę stanowią testy inteligencji, temperamentalne, osobowościowe. Ich znaczącym rozszerzeniem są testy aparaturowe, z pomocą których można ocenić na przykład zdolność do koncentracji uwagi oraz szybkość reakcji. Dzięki testom aparaturowym jesteśmy w stanie ocenić czy dana osoba w wystarczający szybki sposób zareaguje na to, co wydarzy się podczas pracy. Do przeprowadzania tych testów psycholog wykorzystuje takie urządzenia, jak stereometr, aparat krzyżowy i wirometr. To stosunkowo nieskomplikowane urządzenia, które dostarczają szeregu informacji na temat osoby poddawanej badaniu. Badania wysokościowe psychologiczne zawsze obejmują także wywiad psychologiczny. W trakcie wywiadu osoba badana musi być z psychologiem w stu procentach szczera. Przekazywanie fałszywych informacji nikomu nie pomoże.

Kto wykonuje badania wysokościowe?

Nie każdy psycholog może wykonać badania wysokościowe. Uprawnionymi do ich wykonywania są ci specjaliści, którzy ukończyli studia podyplomowe z psychologii transportu. Posiadają oni tak wiedzę, jak i umiejętności do przeprowadzania tego rodzaju badań. Badania wysokościowe prowadzone przez psychologa nie nakładają konieczności żadnego specjalnego przygotowania. Trzeba jedynie pamiętać o zabraniu na badanie okularów, jeżeli o konieczności ich używania zdecydował okulista.

Dane firmy:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]