W efekcie otwarcia się naszego kraju na rynki z większości państw świata zwielokrotniło się zapotrzebowanie na usługę przekładu. Każdego dnia polskie biura tłumaczeń wykonują multum zwykłych i uwierzytelnionych translacji na bardziej lub mniej znane języki, zarówno na zamówienie klientów biznesowych, jak i klientów indywidualnych.

Mimo, że w internecie bez trudu można wyszukać darmowe narzędzia oferujące translację, długo jeszcze nic nie zastąpi pracy doświadczonych tłumaczy, gdyż skorzystanie z ich wiedzy jest nieraz koniecznością, np. gdy potrzebujemy poświadczonego tłumaczenia dokumentu do sądu. W takich sytuacjach wiele osób zastanawia się, jak wstępnie wyliczyć cenę tłumaczenia. Co zatem wpływa na cenę przekładu?

Czynniki kształtujące końcowy koszt przekładu

Na to ile docelowo zapłacimy za translację tekstu wpływ mają wypunktowane niżej elementy:
1. Kierunek translacji. Przekład z innego języka na język polski jest zwyczajowo o kilkanaście procent tańszy aniżeli tłumaczenie w kierunku odwrotnym.
2. Język, na który bądź z którego chcemy przetłumaczyć tekst. Przekład z powszechniejszych języków romańskich (hiszpański, francuski) czy germańskich (szwedzki, niemiecki) będzie na pewno tańszy aniżeli translacja z mniej rozpowszechnionych pośród tłumaczy języków wschodnioazjatyckich (wietnamskiego, koreańskiego) lub słowiańskich (między innymi słoweńskiego, rosyjskiego, ukraińskiego).
3. Stopień trudności tłumaczenia bądź tematy, których dotyczy dokument. Translacja prac akademickich, opracowań medycznych albo kontraktów handlowych wyceniana jest wyżej, dlatego że tłumacz musi dysponować nie tylko znajomością leksyki charakterystycznej dla danej branży, lecz również stosowną wiedzę, żeby poprawnie rozumieć tłumaczony tekst i nie popełnić przy przekładzie niewybaczalnych pomyłek.
4. Termin zrealizowania przekładu. Jak przy każdej usłudze, gdy zamawiamy coś “od ręki” musimy przygotować się na większy wydatek.

Przekład przysięgły a zwykły

Warto zaznaczyć, iż tłumaczenie różnego rodzaju dokumentów jak akt ślubu bądź dokumenty szkolne (dyplom ukończenia studiów, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu), musi wykonać tłumacz przysięgły. Takie tłumaczenie tytułuje się przysięgłym, gdyż tłumacz obowiązkowo poświadcza go pieczątką z numerem licencji tłumacza przysięgłego i swoim nazwiskiem, a informację o danym tłumaczeniu zapisuje w rejestrze, w którym zaznacza czy przekład wykonano z oryginału, odpisu lub kopii, jak również nadaje mu odrębny numer identyfikacyjny. Tłumacze przysięgli z reguły mają sztywny cennik za translację najpopularniejszych dokumentów i świadectw, natomiast w przypadku nieodzowności realizacji tłumaczenia przysięgłego innych pism, cenę usługi oblicza się zawsze od długości tekstu finalnego (nie wyjściowego). W przekładzie przysięgłym jednostką rozliczeniową jest 1125 znaków ze spacjami, tymczasem w tłumaczeniu zwykłym jest to 1800 znaków.

Dane firmy:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]