Skieruj się w to miejsce, żeby zamówić badania psychotechniczne Bielsko Biała.

Przepisy prawne nakładają na niektórych kierowców obowiązek wykonania badań psychologicznych i psychotechnicznych. Czym są te badania i kto ma obowiązek je zrobić?

Badania psychologiczne kierowców – komu niezbędne?

Nie każdy kierowca zobowiązany jest poddać się takim badaniom. Są one wymagane w przypadku kierowców tramwajów i pojazdów uprzywilejowanych, przedsiębiorców dokonujących przewozów drogowych, dla instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów. Można stwierdzić zatem, iż są to badania niezbędne kierowcom zawodowym. Kierowców „zwykłych” mogą dotyczyć jedynie w sytuacji, gdy zostaną oni skierowani na nie przez właściwe instytucje – czyli na przykład przez Policję – po doprowadzeniu do poważnej kolizji.
Istotą badań jest skontrolowanie osobowości, sprawności psychomotorycznej i sprawności umysłowej kierowcy, co ma na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa jemu i pozostałym uczestnikom ruchu drogowego oraz niedopuszczenie do wypadków, które mogą być skutkiem na przykład nieuwagi czy zbyt wolnych reakcji.

Jak wyglądają badania psychologiczne kierowców?

Badania, jakim poddawani są kierowcy, nie należą do skomplikowanych. Polegają skontrolowaniu reakcji psychomotorycznych z wykorzystaniem specjalnej aparatury. Podczas badań ważny jest wiek kierowcy, bo kontrolowane umiejętności obniżają się wraz z wiekiem, a więc trzeba przyjąć odpowiedni punkt odniesienia.
Jeśli chodzi o ważność badań, to badania kierowców najczęściej robi się co 5 lat, lecz jeżeli ukończyli 60 lat – co 30 miesięcy, natomiast kierowcy pojazdów uprzywilejowanych, którzy mają ponad 65 lat, zmuszeni są wykonywać badania corocznie.

Dane firmy:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]