Raporty danych pozafinansowych są coraz częściej publikowane przez różne firmy. Na ich opracowanie najchętniej stawiają największe korporacje – państwowe kompanie oraz międzynarodowe holdingi, jednak docenia się je również w nieco mniejszych przedsiębiorstwach. Najpopularniejszym rodzajem raportu danych pozafinansowych jest CSR, a więc raport odpowiedzialności socjalnej. Z danych, jakie są w nim zawarte możemy wyczytać między innymi jakie są proporcje kobiet i mężczyzn na kluczowych stanowiskach kierowniczych, jak istotna jest dla niej troska o ekologię i w jakie akcje charytatywne lokuje środki. Czemu jednak warto przygotować raport danych pozafinansowych? O jakich rzeczach pamiętać przy jego wydaniu, by dał oczekiwane skutki?

Raport danych pozafinansowych – zalety

Na raport danych pozafinansowych warto zdecydować się w szczególności z uwagi na postrzeganie korporacji. Wydając raport CSR kreujemy wizerunek firmy zaangażowanej, co rzutuje zarówno na zwiększenie liczby kontrahentów, jak i brak trudności z przyznaniem ewentualnych pożyczek. Raport danych pozafinansowych również pozwala na zbudowanie związków z miejscowymi organizacjami i władzami, a to okazuje się bardzo ważne dla wszystkich firm – tak lokalnych spółek, jak i międzynarodowych korporacji.

Wydanie raportu danych pozafinansowych

Opracowanie raportu danych pozafinansowych da oczekiwane rezultaty tylko wtedy, gdy jego dane opublikujemy w przystępnej dla odbiorców formie. Z tego powodu po przygotowaniu informacji, warto powierzyć złożenie raportu sprawdzonej agencji graficznej. Dzięki temu potencjalni kontrahenci szybko wyszukają wszystkie dane, co w ogromnej mierze wpływa na ich zdanie o marce. Pamiętajmy także, iż raport danych pozafinansowych będzie elementem strategii kształtowania wizerunku marki – powinien zatem być podobny do publikowanych przez nią pozycji reklamowych.

Dane firmy:
Pracownia Register
ul. Murarska 3c lok. 8
31-311 Kraków

Tel.: +48 12 265 85 50
Mob.: +48 503 342 656
E-mail: [email protected]