Wybór najlepszego kierunku studiów to dylemat, z którym rok w rok mierzą się tysiące abiturientów. Często wybór ten determinuje rozwój przyszłej kariery. We wrześniu znów rozpoczęły się tury rekrutacji na studia. Sprawdziliśmy zatem, jakie kierunki studiów są modne wśród młodzieży.

Wydziały popularne wśród abiturientów

W top 10 najbardziej popularnych kierunków studiów jak co roku na podium pojawia się informatyka. Maturzyści zainteresowani naukami ścisłymi nierzadko wybierają także kierunki pochodne, które mają olbrzymi potencjał przyszłościowy. Są to oczywiście robotyka i automatyka, które nie są przecież kierunkami innowacyjnymi, jakkolwiek dopiero wraz z rozwojem technologicznym przestały być uważane, za studia dla hobbystów. W przypadku studiów licencjackich, abiturienci wybierają głównie psychologię i zarządzanie. Na kolejnych pozycjach uplasowały się kierunki ekonomiczne (przykładowo finanse i rachunkowość), prawo, budownictwo bądź rozmaite filologie (zwłaszcza angielska).

Najwięcej chętnych na miejsce przypada na kierunkach z dziedziny orientalistyki (japonistyka i sinologia) oraz matematyki. Nie łatwo dostać się także na studia związane z filmem i teatrem, kreowaniem wizerunku czy wzornictwem. Wypada podkreślić, iż spora liczba kandydatów na wybrany kierunek studiów jest zależna nie tylko od jego popularności. Szereg maturzystów składa przecież podania o przyjęcie nawet na parę kierunków jednocześnie.

Jak podjąć trafną decyzję o studiach?

Rozmyślając o wyborze kierunku powinno się rozważyć swoje pasje, ale także potencjalny popyt na rynku pracy. Należy natomiast pamiętać, że wybrany kierunek nie określa na zawsze przyszłej kariery. Absolwenci studiów licencjackich i magisterskich mogą swobodnie uzupełniać swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych. Są one aranżowane na większości uczelni wyższych i w większości wypadków nie ma wymogu ukończenia studiów kierunkowych, żeby w nich uczestniczyć. Wystarczy dysponować tytułem magistra, inżyniera bądź licencjata.

Studencie, zapamiętaj! Okres spędzony na uczelni to czas, kiedy można również dodatkowo rozwijać swoje kwalifikacje m.in. poprzez działanie w organizacjach uczelnianych czy wolontariatach. Trzeba spożytkować te lata jak najlepiej.