Chcesz skorzystać z generatora not księgowych 40 euro? Zobacz tu.

Każda osoba prowadząca własną firmę prędzej lub później zderza się z kontrahentami, którzy nie opłacają wystawionych im faktur w terminie. Niecałą dekadę temu stanowiło to znaczny problem dla biznesmenów. Na szczęście od 2013 roku w razie wystąpienia opóźnień w opłacaniu należności prawo polskie daje możliwość wystawiania opieszałym kontrahentom not księgowych w kwocie 40 euro.

Kiedy według przepisów prawa można wystawić noty księgowe na 40 euro, a kiedy na wyższe kwoty

Artykuły ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych stanowią, że wierzyciel ma prawo dopominać się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Wysokość tej kompensaty zależna jest od kwoty zaległego świadczenia pieniężnego. W sytuacji, gdy należności nie przekraczają 5000 zł wystawia się noty księgowe na 40 euro. Przy nieopłaconej fakturze wyższej niż ta kwota, lecz nie większej niż 50 000 zł, przedsiębiorca począwszy od 2020 roku może natomiast wystawić notę w wysokości 70 euro, zaś jeśli wartość świadczenia pieniężnego przekracza 50 000 zł – notę na 100 euro. Co najistotniejsze, taką notę można przekazać dłużnikowi od razu po wystąpieniu zwłoki w płatności, na dodatek bez konieczności wcześniejszego upomnienia o upłynięciu terminu. Wypada jednakże rozważyć czy wysłanie kontrahentowi błyskawicznie noty księgowej na 40 (bądź więcej) euro nie naruszy pielęgnowanych nierzadko przez lata dobrych kontaktów biznesowych. Wszak przyczyną opóźnienia w przelaniu należności za fakturę mogą być przejściowe kłopoty z wypłacalnością czy zwykłe niedopatrzenie dłużnika, a nie jego intencjonalne działanie. Z tego też powodu, nota księgowa powinna być raczej jednym z kolejnych etapów działań upominawczych.

Generator not księgowych znajdziesz w sieci

W momencie, kiedy przedsiębiorca ostatecznie postanawia o wystawieniu noty księgowej, zaczyna zadawać sobie pytanie, jak poprawnie należy określić jej wysokość w złotówkach, bowiem ustawa mówi o nocie w euro. Odpowiedź na to pytanie wyszczególniono w przytoczonym w poprzednim akapicie dokumencie – wysokość rekompensaty w złotówkach oblicza się na bazie uśrednionego kursu euro obwieszczonego przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym minął termin opłaty za faktury.

Wierzycieli zachęcamy do skorzystania z generatora not księgowych, udostępnionego darmowo przez Flobo – polskie narzędzie automatyzujące obsługę należności w firmach, które wyposażone jest także w kompleksowy moduł automatyzujący proces windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]