Szukasz więcej wiadomości dotyczących metody kasowej? Wejdź na flobo.io

Właściciele firm na ogół rozliczają się z fiskusem metodą memoriałową, zgodnie z którą zobowiązanie zapłaty podatku VAT pojawia się w momencie wystawienia faktury za realizację usług czy sprzedaż towaru. Niestety w takiej sytuacji urząd skarbowy nie wnika czy opłata od kontrahenta wpłynęła na rachunek rozliczeniowy płatnika VAT. W metodzie kasowej rozliczenie podatku VAT wynika nie prędzej niż po wpływie od kontrahenta płatności.

Metoda kasowa – strategia na utrzymanie płynności finansowej firmy

Brak wykonania opłat w terminie nie jest rzadkością. Osoby z własną działalnością gospodarczą często znajdują się w położeniu, gdy są zmuszone kilka razy monitować kontrahenta odnośnie opłaty za dostarczone towary czy też zrealizowane usługi. Jeżeli to zdarza się regularnie, nawet znakomicie działająca firma może liczyć się z stratą płynności finansowej, nie opłacić należnych podatków w ustawowym terminie i w konsekwencji otrzymać od urzędu skarbowego bardzo bolesną grzywnę. Na szczęście tzw. mali przedsiębiorcy, a więc podmioty których przychód ze sprzedaży w roku poprzedzającym zamknął się razem z podatkiem w kwocie dwóch milionów euro, mogą skorzystać z metody kasowej zawieszając tym samym termin rozliczenia podatku do chwili otrzymania od kontrahenta uzgodnionej wpłaty. Ze względu na przytoczony wyżej limit z rozliczenia metodą kasową może skorzystać zdecydowana większość krajowych przedsiębiorców, jednakże muszą oni pamiętać, że korzystanie z tej formy rozliczenia działa też w drugą stronę. Jeżeli więc sami mają trudność z dochowaniem terminów płatności, nie będą mogli odliczyć podatku VAT z faktury zakupowej do czasu aż nie uiszczą danej należności. Deklarację o chęci przejścia na metodę kasową dostarcza się urzędowi skarbowemu za pomocą druku VAT-R. Niezbędne jest także przejście na rozliczenie podatku VAT w systemie kwartalnym oraz odpowiednie sygnowanie wszystkich wystawianych faktur dopiskiem “metoda kasowa”.

Metoda kasowa wymaga skrupulatnego pilnowania wpływu należności

Biura rachunkowe nieraz odradzają niewielkim przedsiębiorstwom rozliczenie podatku VAT metodą kasową. Najczęściej powodem tego jest po prostu kwestia ciągłego kontrolowania wpływających opłat związanych z działalnością. Metoda kasowa wymaga przecież permanentnego ich pilnowania, żeby nie przekroczyć terminu uiszczenia podatku. W przypadku przedsiębiorstw, które wystawiają co miesiąc do kilkunastu faktur nie jest to utrudnienie. Tymczasem już przy kilkudziesięciu dokumentach pilnowanie należności przychodzących na konto firmowe może zajmować nawet ponad godzinę dziennie. Dla takich firm polecanym rozwiązaniem, które gwarantuje redukcję prawdopodobieństwa omyłek przy księgowaniu oraz zaoszczędzenie czasu, jest korzystanie z oprogramowania do automatycznego monitoringu należności, jakim jest m.in. robot Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]