Po więcej informacji o tym, co oznacza faktura proforma kliknij tutaj.

Wszyscy, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą, ale też i gros osób dokonujących zakupów przez internet, otrzymali przynajmniej raz fakturę proforma. Nie każdy jednakże wie, czym naprawdę jest ten dokument i czym różni się on od typowej faktury.

Faktura proforma – czy to dowód księgowy?

Po łacinie pro forma oznacza „dla przyzwoitości”, dlatego częstokroć można spotkać się z określeniem, że faktura proforma to tymczasowy rachunek sprzedaży. I owszem, taka faktura nie jest dokumentem księgowym, wobec tego nie ujmuje się jej w ewidencji księgowej lub w księdze przychodów i rozchodów. Należy natomiast zachować ją na przykład w celu dopełnienia dokumentacji transakcji.

Faktura proforma powinna uchodzić raczej za dokument handlowy, będący formą zaproponowania pewnej oferty. Nie stanowi potwierdzenia wykonania usługi czy kupna towaru, czyli zgodnie z przepisami ustawy o VAT nie wywołuje następstw w obszarze podatku VAT. Ale czy faktura proforma jest ostateczna? Nie, bo dotyczy sprzedaży czy też usługi, która jeszcze nie była sfinalizowana, wobec tego warunki transakcji w niej przedstawione mogą wciąż podlegać negocjacjom.

Jak wygląda i kiedy nie wolno wydać faktury proforma?

Faktura proforma przypomina z wyglądu i posiada analogiczne elementy co faktura VAT, a więc:

  • dane kontrahentów (odbiorcy i wystawcy),
  • datę oraz miejsce jej wystawienia,
  • nazwę towarów czy też usług, będących przedmiotem transakcji (wespół z wykazaniem ich ilości, jednostek miary itp.),
  • wartość netto oraz brutto (zarówno pojedynczych produktów i usług, jak i wartość całości zamówienia) opisana także słownie,
  • stawka oraz naliczona z tego tytułu wysokość podatku VAT,
  • informacja o wysokości ewentualnych rabatów,
  • określenie prognozowanego terminu realizacji usługi lub dostarczenia towaru,
  • wskazanie terminu zapłaty.

Żeby nie było żadnych problemów z rozróżnieniem tego dokumentu od stosownej faktury VAT, generującej następstwa podatkowe, taką fakturę wystawca zobowiązany jest oznakować zauważalnie w nagłówku określeniem “PRO FORMA”. Trzeba także mieć na uwadze, że ten typ faktury nie zwalnia z konieczności dostarczenia klientowi wiążącej faktury VAT. Co kluczowe, faktury proforma nie wystawia się w przypadku, kiedy odbiorca zapłaci w całości za przedmiot transakcji czy też wpłaci zaliczkę.