Więcej o automatycznej windykacji należności.

Jest sporo różnych powodów, dlaczego klienci spóźniają się z opłatą za zrealizowaną usługę. Problem z przeterminowanymi fakturami mają nie tylko przedsiębiorców, którzy świadczą usługi B2B, lecz też przedsiębiorstwa z profilem działalności ukierunkowanym na osoby prywatne.

Systematyczne przypominanie o obowiązku wniesienia opłaty – o windykacji polubownej

Wierzyciel może dochodzić swojej własności na drodze windykacji długu. Choć termin ten prawie każdemu negatywnie się kojarzy, po prawdzie oznacza to postępowanie w ramach którego wszczyna się względem dłużnika szereg działań dopuszczone w aktualnych normach prawnych. Czynności te mają na celu wyegzekwowanie spłaty zaległości. To tzw. windykacja polubowna, czyli cykliczne monitowanie dłużnika i ponawianie prośby o przelanie opłaty. O ile ta strategia windykacji pozostanie bez odzewu, kolejną opcją jest windykacja sądowa. Jeśli przedsiębiorstwo obsługuje kilkudziesięciu czy nawet kilkuset klientów i co miesiąc wypisuje porównywalną ilość faktur oraz paragonów, niebezpieczeństwo, iż jakaś część opłat nie zostanie uiszczona w określonym czasie zdecydowanie rośnie. W uporządkowaniu całej procedury powiązanego z księgowaniem przelewów pomoże robot Flobo, służący do automatycznej obsługi należności, który posiada też opcję prowadzenia automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja należności – ustaw własne scenariusze działań

Robot Flobo nie tylko monitoruje, czy na konto rozliczeniowe wpłynął przelew od kontrahenta, ale w razie potwierdzenia jej braku w wyznaczonym czasie, rozpoczyna ona procedurę upominania o obowiązku opłacenia faktury. Przedsiębiorca korzystający z tego narzędzia może dodać indywidualne harmonogramy czynności podejmowanych wobec nie płacących kontrahentów, określając między innymi przerwy między poszczególnymi wiadomościami z upomnieniem. Przypomnienie o zbliżającym się terminie zapłaty za fakturę emitowana jest z aplikacji dodatkowo przed jego wygaśnięciem do tych kontrahentów, którzy w poprzednim kwartale dwa razy wykonali przelew z opóźnieniem bądź którzy nie dokonali przelewu w terminie w ostatnim miesiącu. Jeśli upomnienia nie przyniosą skutków, następnymi stadiami automatycznej windykacji prowadzonymi przez Flobo jest wygenerowanie noty księgowej w wysokości 40 € oraz przekazanie zawiadomienia o zadłużeniu do BIG. Na koniec, pod warunkiem, że wymienione wyżej kroki zadziałają, aplikacja przekaże sprawę do e-sądu.

Korzystanie z aplikacji do automatycznej księgowości oraz windykacji oszczędza czas przeznaczany na nadzorowanie przychodzących należności, a po pewnym okresie skutkuje też zauważalną poprawą terminowości u klientów.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]