W wyniku rozwoju przemysłu pojawił się gwałtowny wzrost popytu na energię nieodzowną do napędzania procesów produkcyjnych. Wysoki pobór energii, jak również poczucie jej marnowania na licznych etapach produkcyjnych powoduje, że firmy szukają innowacyjnych rozwiązań, które nie tylko zredukują wydatki poniesione na działalność, ale jednocześnie przyczynią się do zmniejszenia negatywnego ich oddziaływania na środowisko.

Dekarbonizacji przemysłu – zmniejszenie użycia gazu i węgla

Dekarbonizacja przemysłu to działanie, które dąży do wzmocnienia autonomii energetycznej firm produkcyjnych za sprawą wdrażanie rozwiązań pozwalających na sprawniejsze użycie źródeł energii, przykładowo poprzez ograniczenie użycia węgla i gazu oraz zwiększenie elektryfikacji. Osiągnąć te cele można za sprawą nowoczesnych rozwiązań, takich jak kogeneracja, która polega na generowaniu w ramach jednego procesu technologicznego ciepła i energii elektrycznej, lub trigeneracja, gdzie oprócz ciepła i energii w trakcie jednego procesu technologicznego produkowany jest też chłód.

W wielu sferach przemysłu możliwe jest również użycie ”energii odpadowej”, a więc energii z odzysku. To energia, która jest generowana na przeróżnych etapach produkcji i która na ogół bywa po prostu uwalniana, i w konsekwencji bezsensownie marnowana. Tymczasem odzyskiwanie tego typu energii i powtórne jej użycie przynosi po jakimś czasie poważne oszczędności, jak również przyczynia się do zredukowania emisji dwutlenku węgla przez zakład produkcyjny.

Dlaczego dekarbonizacja przemysłu jest ważna?

W dobie powszechnej świadomości szkodliwego oddziaływania człowieka na otoczenie i wiedzy, że złoża gazu i ropy za kilka dekad się wyczerpią, konieczność dekarbonizacji przemysłu stała się priorytetem, gdyż jest zabezpieczeniem jej rozwoju w kolejnych dekadach. Ukierunkowanie przemysłu ku użyciu energii odzyskanej i odnawialnej to najwłaściwsza metoda do zagwarantowania przemysłowi niezależności energetycznej. Oczywiście, implementacja tych procesów generuje poważne koszty, jednakże w efekcie korzyści jakie one przynoszą, w pełni je kompensują. Oszczędności związane z ograniczeniem wydatków ponoszonych na zakup energii już po paru latach są w stanie zwrócić koszt poniesiony na taką innowację. Natomiast minimalizacja śladu węglowego produkcji i jej szkodliwego oddziaływania na ekosystem to już wartość bezcenna dla wszystkich.

Dane firmy:
Dalkia Polska Sp. z o.o.
ul. Złota 59
00-120 Warszawa

Tel.: +48 22 228 73 10