AdrenaLTika to warszawska firma, która zajmuje się organizacją kursów z pierwszej pomocy. Zależy nam na zwiększaniu świadomości społecznej wśród obywateli z zakresu ratownictwa i pokazywanie im, jak ciekawe może stać się pozyskiwanie tego rodzaju wiedzy. AdrenaLTika jest akredytowanym Centrum Szkoleniowym EFR w kraju, a uczestnicy po zakończeniu kursu otrzymują certyfikaty Emergency First Response – jednej z największych światowych organizacji, które szkolą w zakresie pierwszej pomocy. Naszą maksymą jest zdanie: ”We’ve rescued many. Now we’ll teach many to rescue many more”.

AdrenaLTika – szkolenie z pierwszej pomocy dla każdego

Od momentu powstania naszej firmy wyedukowaliśmy około osiem tysięcy ludzi. Wysoko ocenili oni sposób prowadzenia kursu oraz jakość naszych usług. Na naszych zajęciach wykorzystujemy elementy symulacji, by każdy kursant mógł poczuć się jak w momencie realnej akcji ratowniczej. Kładziemynacisk na umiejętność błyskawicznego podejmowania decyzji oraz pracy zespołowej. Zajęcia w AdrenaLTice dają rzetelne przygotowanie dotyczące tego, jak powinniśmy działać w chwili wypadku. Jesteśmy pewni, że tylko regularne odbywanie ćwiczeń pomoże w sytuacji zagrożenia zachować zimą krew. W naszym zespole szkoleniowców znajdują się tylko profesjonaliści, którzy każdego dnia ryzykują własne zdrowie, by ratować drugiego człowieka. To na przykład: pielęgniarze, ludzie gór i marynarze.

Serdecznie zachęcamy do wejścia na naszą stronę i nawiązania z nami kontaktu.