Potrzebujesz zlecić badania wysokościowe Bielsko Biała? Skieruj się tu.

Pracą na wysokościach nazywamy wykonywanie czynności na wysokości przekraczającej 3 metry nad ziemią czy podłogą. Dotyczy to zatem robót przede wszystkim budowlanych, ale również pracowników wykonujących roboty remontowo–budowlane, elektryków oraz przedstawicieli wielu innych dziedzin działalności. Jak wyglądają te badania?

Co kontrolują badania wysokościowe?

Praca na wysokości, mimo że zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy powinna odbywać się z uwzględnieniem odpowiednich zabezpieczeń, nie należy do bezpiecznych, dlatego badania wysokościowe mają wykazać, jeśli ktoś nie może jej wykonywać. Pracy tego rodzaju nie powinny wykonywać osoby mające zawroty głowy, narzekające na zaburzenia równowagi bądź mające kłopoty ze wzrokiem. W sferę badań wysokościowych wchodzi więc pełna diagnostyka z zakresu neurologii, laryngologii (co ma związek z błędnikiem i równowagą) oraz okulistyki. Badania wykonuje się poddając osobę badaną nieskomplikowanym testom przy zastosowaniu odpowiednich urządzeń. W trakcie badań można również zdiagnozować choroby do tej pory niezdiagnozowane, stanowiące zaś poważne przeciwwskazanie do pracy na wysokości, ich przeprowadzenie ma więc szczególne znaczenie. Nie trzeba martwić się, iż niezbędne będzie przeznaczenie na te badania dużo czasu, bo istnieje możliwość przeprowadzenia pełnej diagnostyki nawet w jeden dzień.

Badania wysokościowe – jak długo zachowują ważność?

Badania wysokościowe należy wykonać przed rozpoczęciem wykonywania pracy na wysokości, lecz nie jest to jednorazowy obowiązek. Pamiętając, że podczas wykonywania pracy mogą pojawić się kłopoty ze zdrowiem, a także, że taki jest obowiązek nakazany przez prawo, badaniom wysokościowym trzeba poddawać się co dwa-trzy lata. Osoby, które mają więcej niż 50 lat, są zobowiązani natomiast poddawać się im każdego roku.

Dane firmy:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]