Na terenie naszego kraju obowiązują wyjątkowo precyzyjne przepisy BHP. Ich poszanowanie daje poczucie bezpieczeństwa oraz przyczynia się do tego, że prawdopodobieństwo różnorakich zagrożeń spada do minimalnego poziomu. Na chwilę obecną przepisy BHP zwracają uwagę na wymóg prawidłowego oznaczania budynków. Tym samym dbałość o właściwy montaż znaków BHP jest obecnie bardzo istotna. W jakich sytuacjach wykorzystuje się znaki BHP?

Znaki BHP – jaką rolę pełnią?

Na chwilę obecną znaki BHP umieszcza się na najróżniejszych budynkach. Chodzi na przykład o zakłady pracy, kompleksy biurowe, jak również przedszkola czy szpitale, czyli obiekty użyteczności publicznej. Znaki BHP to na przykład oznaczenia takie jak instrukcje BHP o charakterze ogólnym czy przepisy dotyczące reguł postępowania w przypadku pożaru czy innego rodzaju niebezpieczeństwa. Do znaków BHPwyróżniających się ogromnym znaczeniem zalicza się też instrukcje mówiące postępowaniu z odpadami medycznymi, które umieszcza się w szpitalach. Jednym z niezwykle często wykorzystywanych znaków BHP są tabliczki , które oznaczają drogę ewakuacyjną. Chyba nie znajdziemy osoby, którą trzeba przekonywać o tym, jak bardzo duże znaczenie ma właściwe oznaczenie trasy do ewakuacji. To ona jest stosowana w momencie, kiedy w budynku będzie miało miejsce jakieś niebezpieczeństwo, na przykład wybuchnie pożar. Znaki BHP można również zobaczyć na najróżniejszych mechanizmach, których z powodu awarii nie można użytkować – dotyczy to przykładowo wind. Znaki BHP powszechnie wykorzystywane są też w zakładach przemysłowych. Stosuje sięwówczas szereg znaków mających charakter ostrzegawczy , ale także znaki nakazu oraz zakazu.

Znaki BHP – z jakiego materiału są wykonywane?

Używane obecnie znaki BHP są zawsze produkowane z trwałych materiałów, które świetnie znoszą niesprzyjające warunki atmosferyczne. W zdecydowanej większości przypadków jest to wysokiej jakości PCV. Dzięki temu znaki BHP można stosować nie tylko wewnątrz budynków, ale również na zewnątrz. Nawet po długim czasie nie utracą one swojego świetnego wyglądu i – co kluczowe – nadal będą wyraźne. W wielu przypadkach pokrywane są też warstwą fluorescencyjną, dzięki której są one widoczne nawet kiedy jest ciemno. Montaż znaków BHP jest prosty każdy.

Dane firmy:
Lundi Sp. z o.o.
ul. Kazimierza Wielkiego 58
32-400 Myślenice

Tel.: +48 12 268 74 00
E-mail: [email protected]